Moa Group là một trình nhắn tin đặc biệt mà các thành viên chỉ có thể sử dụng bằng cách đăng ký làm thành viên của người quản lý nhóm mà không cần đăng ký riêng lẻ, đồng thời gửi tin nhắn đến các kênh khác hoặc người đưa tin

Lời mời đặc biệt

Trong Moa Group các kênh của nhóm được điều hành dưới sự quản lý của quản trị viên của nhóm và chỉ những người dùng được quản trị viên mời mới có thể tham gia vào nhóm .

Sự tham gia đơn giản

Những người được mời có thể tham gia nhóm bằng cách chỉ đăng ký với mã nhóm và xác thực điện thoại động do quản trị viên tạo mà không cần quy trình đăng ký riêng và nhập thông tin.

Người quản lý nhóm

Quản trị viên của nhóm có thể tạo kênh và chỉ quản trị viên mới có thể thiết lập cuộc trò chuyện.

Chức năng thông tin chứng khoán

Bằng cách lọc tên cổ phiếu có trong tin nhắn và khi được nhấp vào thì giá hiện tại,tỷ lệ dao động,thông tin thông báo, tin tức của cổ phiếu được hiện thị. Và bạn có thể sử dụng thông báo hiển thị giá bán,giá mua, giá cắt lỗ của một cổ phiếu được gọi là thông báo tín hiệu.

Gửi tin nhắn đồng thời

Moa Group có thể đồng thời gửi tin nhắn đến các nhóm và các kênh khác nhau đang được quản lý bằng một đầu vào duy nhất hoặc gửi tin nhắn đến SNS khác như ( Moeme, Telegram) một cách thuận tiện cùng một lúc.

Tương thích với các thiết bị khác nhau

Moa Group có thể sử dụng được trên tất cả các thiết bị bao gồm cả PC và điện thoại di động. Người dùng có thể gửi tin nhắn không giới hạn và có thể vận hành và giao tiếp với các nhóm.

Tạo một nhóm miễn phí hoặc nhận lời mời tham gia một nhóm ngay bây giờ.